دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مریم وزیری

مریم وزیری دختر موسی خان وزیری از همسر سومش بود که در خانواده خاله ماری صدایش می‌کردند. او ابتدا با غلامحسین بنان ازدواج کرد و فرزند آن دو گیتی بنان نام دارد. همسر دوم مریم وزیری آقای زرگر است و فرزندان آن دو عبارتند از: ترانه و امید.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید