دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خانواده شریفی و فیلسوفی

خانواده شریفی و فیلسوفی

از راست: علی نواب شریفی (پدر منیژه شریفی)، ناهید شریفی (خواهر منیژه شریفی)، شوکت فیلسوفی (مادر منیژه شریفی)، مهتاج فیلسوفی (همسر جواد فیلسوفی)، پریدخت شریفی (خواهر منیژه شریفی)، و جواد فیلسوفی (برادر شوکت فیلسوفی)؛ ردیف پشت: منیژه شریفی و در بغلش سهیلا (دختر دایی منیژه)؛ ردیف جلو: نوابه شریفی و هومان فیلسوفی (پسر جواد فيلسوفی)

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۵.۵ × ۷.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها نواب شریفی
  • متعلق به مجموعه نواب شریفی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۷ مهر ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ آبان ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1393A32
  •