دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ابزار تحریر برنجی

ابزار تحریر برنجی

دو شمعدان، جای قلم و جوهر، دو جوهر خشک کن، دو جعبه دردار، و یک جوهردان؛ متعلق به خانم حاجب (نیر عظمی)، فرزند فصل بهارخانم (ایران الدوله) و حاجب الدوله

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • مجموعه ها حاجب نیر عظمی قاجار دولّو
  • متعلق به حاجب نیر عظمی قاجار دولّو
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۳ بهمن ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ دى ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 13112A37
  •