دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بخشی از زندگی نامه صبح ازل

بخشی از زندگی نامه صبح ازل

بخشی از زندگی نامه صبح ازل، نوشته عطیه روحی که شامل دوران کودکی تا دوران تبعید او به قبرس است.

نمای تفصیلی

  • آفریننده عطیه روحی
  • تاریخ ۱۹ فروردين ۱۳۵۱ ش
  • ابعاد ۲۱ × ۳۳ سانتیمتر
  • مجموعه ها قمرتاج دولت آبادی
  • متعلق به اوراق و اسناد قمرتاج دولت آبادی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۷ مرداد ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ آبان ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1141C1
  •