دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ابوالحسن بهاء نظام به میرزا حسن شیخ الاسلام

ابوالحسن بهاء نظام به میرزا حسن شیخ الاسلام

نامه ابوالحسن بهاء نظام به میرزا حسن شیخ الاسلام، زمانی که در کربلا بوده است، راجع به بردن زیور به کربلا و جایگزین کردن زیور با مادر او برای خدمت خانه.

نمای تفصیلی

  • آفریننده ابو الحسن خان (بهاء نظام)
  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۲۰ × ۱۲.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
  • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ش
  • شماره سند 1139A173
  •