دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

دفترچه حکومت کرمانشاهان صفحه سنقر و کلیایی

دفترچه حکومت کرمانشاهان صفحه سنقر و کلیایی

کتابچه شامل دوگزارش است اولی گزارش شش ماهه اول سال ۱۳۰۳ شمسی حاکم سنقر و کلیایی به حکومت کرمانشاهان است. گزارش دوم پاسخ به سؤالات وزارت تجارت و فلاحت و فوائد عامه در خصوص بیماری طاعون گاوی در این منطقه است .

نمای تفصیلی

  • آفریننده سلطان احمد میرزا یمن الدوله دولتشاهی
  • تاریخ ۱۳۰۳ ش تا ۱۳۰۴ ش
  • ابعاد ۱۳.۵ × ۲۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها معزی
  • متعلق به مجموعه خصوصی خانواده معزی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۳ مهر ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ مهر ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1134D9
  •