دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شرح خاطرات تقی حامدپور از مادر بزرگ پدری اش

شرح خاطرات تقی حامدپور از مادر بزرگ پدری اش

کتابچه شرح خاطرات تقی حامدپور، نتیجه صبح ازل، از مادر بزرگ پدری اش، سلطان خانم، دختر حجت زنجانی.

نمای تفصیلی

  • آفریننده تقی حامدپور
  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۱۴ × ۲۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها روحی (سرلتی)
  • متعلق به هما روحی (سرلتی)
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1030D139
  •