دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه در خصوص انتخاب همسر، [اوایل قرن ۱۴ ق]

نامه در خصوص انتخاب همسر، [اوایل قرن ۱۴ ق]

به نظر نویسنده دختر نجم السلطنه برای همسری از اشرف الملوک دختر خواهرش، سرور السلطنه گزینه مناسب تری است. او همچنین درخواست می کند که اطلاعات ذکر شده در نامه محرمانه باقی بماند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۲۱ × ۱۳ سانتیمتر
  • مجموعه ها منصوره اتحادیه -- نجم السلطنه
  • متعلق به منصوره اتحادیه
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۲ مرداد ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1021A3
  •