دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه های متفرقه میرزا حسن شیخ الاسلام

نامه های متفرقه میرزا حسن شیخ الاسلام

نامه های متفرقه میرزا حسن شیخ الاسلام شامل نامه هایش به محمد قلی خان، رکن الممالک، میرزا حسینخان پیشکار (منشی باشی)، میرزا حسن حکیم باشی و احتمالاً به سپهسالار تنکابنی و به ملکی جهان خانم (همسر میرزا بزرگ حکیم باشی).

نمای تفصیلی

  • آفریننده میرزا حسن شیخ الاسلامى (رئیس المجاهدین)
  • تاریخ ۱۳۱۴ یا ۱۳۱۵ ق تا ۱۳۳۰ یا ۱۳۳۱ ق
  • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
  • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۹ تير ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1016A52
  •