دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

حمید رضا رضی

مجموعه‌ای از عکس‌های خانوادگی و اشیاء زندگی روزمره

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخ اواخر قرن ۱۳ تا اواسط قرن ۱۴ ش
  • تاریخ دریافت ۹ مرداد ۱۳۹۵
  • آخرین ویرایش ۲۲ تير ۱۳۹۷ ش
  • شماره اخذ 16198
  •