دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

منزل کوچه شیبانی؛ از راست: ننه قلقلی (دایه)، اخترالسلطنه شیبانی صالح؛ خانم نشسته در عقب: ناشناخته

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۹ × ۶ سانتیمتر
  • مجموعه ها حمید رضا رضی
  • متعلق به مجموعه حمید رضا رضی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۲ تير ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۲۲ تير ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 16198A8
  •