دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس دسته جمعی

عکس دسته جمعی

از راست، ایستاده: نظام محسنی، اشرف محسنی؛ نشسته: شازده خانم (طراوت خاقانی)، محمدعلی خاقانی؛ و ایستاده: حسام محسنی

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۲۵.۵ × ۱۹.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها حمید رضا رضی
  • متعلق به مجموعه حمید رضا رضی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۲ تير ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۲۲ تير ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 16198A4
  •