دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

کاسه ماست خوری

کاسه ماست خوری

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ارتفاع: ۵.۵ سانتیمتر؛ قطر: ۱۴ سانتیمتر
  • مجموعه ها حمید رضا رضی
  • متعلق به مجموعه حمید رضا رضی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۲ تير ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۲۲ تير ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 16198A10
  •