دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس دسته جمعی

عکس دسته جمعی

ردیف جلو (کودکان) از راست: پسر بچه ناشناخته، پروین دخت غفاری، پوراندخت شیبانی (پشت پروین دخت ایستاده)، مهین بانو شیبانی، امیربانو شیبانی، و سیاوش غفاری؛ ردیف دوم از راست: ناشناخته، بدری دولتشاهی (همسر محمد دولتشاهی)، شرافت السلطنه، اعظم دولتشاهی، قدس دولتشاهی، و ننه طلعت؛ ردیف سوم از راست: صادق صالح، محمد دولتشاهی، مصطفی غفاری، محمد کاظم شیبانی، و حسن یزدی (راننده)؛ بقیه ناشناخته

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۱۶ × ۲۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها حمید رضا رضی
  • متعلق به مجموعه حمید رضا رضی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۲ تير ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۲۲ تير ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 16198A6
  •