دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عریضه درباره ترس از تمرد زنان

عریضه درباره ترس از تمرد زنان

عریضه اهالی قریه کلان به آقای سیف الشرعیّه و شکایت از بابت عباس نام که پس از ازدواج دختر خود با علی نام مانع رفتن زوجه به منزل زوج شده است و اسباب مزاحمت شده است و اهالی قریه نگران هستند که این عمل تمامی زوجه های بندگان را جری نموده هرگاه این زوجه چنین نماید هیچ زوجه به صاحبش نمی ماند؛ امضای اهالی و شاکیان در انتهای سند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۱۶.۵ × ۲۵.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۱ مهر ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۲ بهمن ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 14142A80
  •