دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی کودکان

عکس گروهی کودکان

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۱ × ۹.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۰ اسفند ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۳ تير ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14142B5
  •