دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

درباره عقد اجباری دختر فضلعلی خان، ۱۳۴۲ ق

درباره عقد اجباری دختر فضلعلی خان، ۱۳۴۲ ق

نویسنده در نامه ای خطاب به صدر المحققین در پاسخ به سؤال در مورد عقد دختر حاجی فضلعلی خان با احمد آقا، برادر اسمعیل آقای معروف، توضیح داده است که در ماه رجب ۱۳۴۰ ق نوکرهای احمد آقا شبانه نویسنده را به خانه فضلعلی خان برده‌ و مجبور به خواندن صیغه عقد کرده اند در حالیکه دختر نیز به این ازدواج راضی نبوده است. در حاشیه نوشته شده اگر بعدها دختر قولا یا عملا راضی به این ازدواج نبوده عقد بی اعتبار است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۷ ربیع‌الثانی ۱۳۴۲ ق
  • ابعاد ۱۳ × ۱۹.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۶ مهر ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۲ بهمن ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 14142A92
  •