دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فخرالدوله امینی (قاجار)

مجموعه‌ای از عکس، یک وصیت نامه، و نامه‌های حقوقی و خانوادگی متعلق به اشرف الملوک امینی (فخرالدوله).

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخ اواخر قرن ۱۳ ش تا اواسط قرن ۱۴ ش
  • تاریخ دریافت ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ ش
  • شماره اخذ 13113
  •