دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اشرف امینی به فرزندش

اشرف امینی به فرزندش

نامه از اشرف الملوک امینی (فخرالدوله) به فرزندش که در آن خبر از عزیمت ایرج را دیده که به زودی با مخاطب دیدار خواد کرد، از کسالت ده روزه خود نوشته و از درد کلیه و تب. ایرج امینی فرزند علی امینی و نوه فخرالدوله است.

نمای تفصیلی

 • آفریننده اشرف الملوک امینی (فخر الدوله)
 • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  تصویر از کپی است.

 • مجموعه ها فخرالدوله امینی (قاجار)
 • متعلق به مجموعه فخرالدوله امینی (قاجار)
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۱۶ تير ۱۳۹۳ ش
 • آخرین ویرایش ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ ش
 • شماره سند 13113A4
 •