دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مکاتبات فخرالدوله و امین الدوله درباره گرفتاری امین الدوله، ۱۳۳۵ تا ۱۳۳۶ ق

مکاتبات فخرالدوله و امین الدوله درباره گرفتاری امین الدوله، ۱۳۳۵ تا ۱۳۳۶ ق

مکاتبات اشرف امینی (فخرالدوله) و همسرش، محسن امین الدوله، با یکدیگر و با افراد مختلف درباره گرفتاری امین الدوله: ۱- تلگرام امین الدوله به فخرالدوله از رشت به تهران که با اشاره به نامه نامه پیشین‌اش بر فروش ملک و اثاثیه منزل بیع شرط به هر شکلی که ممکن است برای کمک به هیئت محترم تأکید میکند (۹ رمضان)؛ ۲- تلگرام امین الدوله از کسماءءء به وزیر اعظم، مستوفی الممالک، که به شرحی که از حال خود به خانواده‌اش در یازدهم رمضان نوشته اشاره کرده و نوشته اگر کمکی در تدارک آن [هزینه] در سفارش به تجارتخانه یا هر وسیله که ممکن است بفرماید خالی از اجر نباشد؛ ۳- تلگرام امین الدوله به فخرالدوله از رشت به تهران که از فخرالدوله درخواست فراهم کردن صد هزار تومان برای حفظ جانش دارد، اینکه با گرو گذاشتن خانه یا ملک نزد ادوارد طومانیانس این مبلغ تهیه شود و اگرنه از محمد جواد گنجه ای خواهش شود با پول خودش را به فوریت به رشت برساند. او تأکید میکند که از زندگی اش چند روزی بیشتر باقی نمانده و خواهش میکند که هرقدر از این پول تهیه شد تدریجا حواله فوری بدهند تا میزان پر شود (۱۴ سرطان)؛‌ ۴- تلگرام امین الدوله به فخرالدوله از رشت به تهران که در آن از فخرالدوله گله کرده که با اینکه او به حالتی که از آن بدتر متصور نیست گرفتار است، ابدا از طرف سرکارعلیه اقدامی به آنچه اسباب استخلاص وی است صورت نگرفته، اینکه نوشتن به این و آن او را خلاص نخواهد کرد و تنها چاره برای خلاص از این گرفتاری تهیه یک صد هزار تومان است که باید ظرف سه روز فراهم شود (۱۴ سرطان)؛ ۵- تلگرام شیخ محمد تقی و محمد رضا از رشت به فخرالدوله در طهران درباره گرفتاری خود به همراه امین الدوله، مخاطرات فوق التصور برای هر سه آنها و تأکید به تهیه یک صد هزار تومان ظرف سه روز برای استخلاص. آنها نوشته اند که در صورت مماطله و اطمینان به بعضی حرفهای بی اصل، امین الدوله فقط تا سه روز دیگر زنده خواهد بود (۱۴ سرطان)؛ ۶- تلگرام رضا به فخرالدوله درباره تهیه پول از طومانیانس و تحویل آن به نماینده هیأت برای نجات [امین الدوله] (۴ اسد)؛ ۷- تلگرام رضا و آصف دیوان به فخرالدوله از تجریش به رشت درباره اختلافات مربوط به املاک لشت نشاء (۲۰ اسد)؛ ۸- تلگرام صفا علی [علی خان ظهیرالدوله] به فخرالدوله از رشت به تهران که در آن از مراجعه میرزا محمد رضا در روز قبل خبر داده و اینکه او پولی که پیش نویسنده بوده گرفته، اینکه امروز رفته اند که پول را بدهند و کار تمام شود (۶ سنبله)؛ ۹- صورت خلاصه اسنادی که مجبورا در ششم ذی الحجه ۱۳۳۵ گرفته شده و نام های قاسم خان کلانتر و سید جواد خان پسر مرحوم شیخ الاسلام در این صورت ذکر شده‌اند؛ ۱۰- تلگرام امین الدوله و محمدرضا به فخرالدوله از رشت به تجریش درباره گفتگوی خرده مالکین لشت نشاء راجع به دعاوی ملکی (۲ میزان)؛ ۱۱- نامه فخرالدوله خطاب به [چارلز] مارلینگ، وزیر مختار انگلیس در ایران، درباره واقعه گرفتاری امین الدوله و مصائبی که به او وارد شده، شرح دستگیری او در نیمه شب بیست و سوم شعبان توسط جمعی از جنگلیها که به نام هیئت اتحاد اسلامی در فومن و کسماءء اجتماع نموده اند و این را بر خلاف اصل نهم، دهم، و سیزدهم قانون اساسی میداند، اینکه او مراتب را به استحضار هیئت دولتی رسانیده، از تصمیم هیئت دولت و عزیمت ظهیرالدوله و تهیه سی هزار تومان گفته که در شعبه تجارتخانه طومانیانس رشت حاضر کرده، و بعد درخواست پرداخت هفتاد هزار تومان و اینکه با وضع حاضر بانکها که به واسطه جنگ بین المللی در معاملات خودداری دارند مجبور شده هستی خود را با تنزیل گزاف در اداره طومانیانس رهن گذارده وجه مزبور را فراهم کند، و سرانجام آزادی امین الدوله و آمدنش به طهران. فخرالدوله در ادامه نوشته که تمام املاک آباد و موروثی و زرخریدی او را در محکمه جنگل که مخالف اصل هفتاد و سه قانون اساسی تشکیل گردیده به نام عده کثیری از مردمانی که محرک هستند نوشته اند، اینکه تمام اعمال و رفتاری که نسبت به امین الدوله در این چهار ماه حبس او انجام شده است خلاف اصول قوانین عالم است. سپس از وزیر مختار خواسته که به قونسولات و اتباع خود هرگونه معامله با رعایای آنجا را قدغن کنند، چراکه این معاملات از اعتبار ساقط هستند (۵ محرم).