دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

 اشرف امینی

اشرف امینی

اشرف الملوک امینی (فخرالدوله)، دختر سرورالسلطنه و مظفرالدین شاه، و همسر محسن امین الدوله

نمای تفصیلی

 • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  تصویر از کپی است.

 • مجموعه ها فخرالدوله امینی (قاجار)
 • متعلق به مجموعه فخرالدوله امینی (قاجار)
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۱۶ تير ۱۳۹۳ ش
 • آخرین ویرایش ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ ش
 • شماره سند 13113A1
 •