دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شیفته سلطانی

مجموعه‌ای از عکس‌‌های خانوادگی، دو شناسنامه، دو گذرنامه، و یک وصیت‌ نامه. این مجموعه با مجموعه پوری سلطانی مرتبط است.

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق تا اواخر قرن ۱۴ ق
  • تاریخ دریافت ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۳ ارديبهشت ۱۳۹۳ ش
  • شماره اخذ 13101
  •