دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بانوی اشرف در کنار خانواده

بانوی اشرف در کنار خانواده

از راست به چپ: احمد اشرفی (پسر بانوی اشرف)، مریم اشرفی (دختر بانوی اشرف)، زیبنده خانم شازده بانو (مادر بانوی اشرف)، بانوی اشرف، موسی اشرفی (پسر بانوی اشرف)، عمه خانم ( فاطمه، مادر موسی خان اشرفی اشرف الملک)، و محمد اشرفی (پسر بانوی اشرف)

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۲۹۹ ش
  • ابعاد ۲۴ × ۱۷.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها اشرفی
  • متعلق به مجموعه خانواده اشرفی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۱ آذر ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۴ اسفند ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1138A24
  •