دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اسناد مربوط به اداره املاک بانوی اشرف و فرزندانش

اسناد مربوط به اداره املاک بانوی اشرف و فرزندانش

اسناد مربوط به اداره املاک بانوی اشرف و فرزندان، از جمله: صورت اراضی خریداری شده توسط عباسقلی خان اشرفی، موسی خان اشرف الملک و فرزندان صغیرش در روستای لاکتراشان بین سال‌های ۱۳۲۱ تا ۱۳۴۹ ق؛ صلح نامه و اجاره نامه‌های مربوط به املاک و قنات واقع در لاکتراشان، منصورکنده، استردیکلا، و کلاک متعلق به اشرف الملک، بانوی اشرف، و فرزندانشان، محمد، احمد، مریم، و موسی اشرفی. در برخی از این قراردادها، بانوی اشرف (اشرف الدوله)، فاطمه خانم (مادر اشرف الملک)، و یا مهدیقلی میرزا بصیر خاقان (دایی بانوی اشرف) وکالت فرزندان صغیر بانوی اشرف را به عهده داشته اند؛ نامه رییس مالیه اشرف به بانوی اشرف درباره امور مربوط به روستای کلاک.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۲۱ ق تا ۱۳۵۶ ق
  • مجموعه ها اشرفی
  • متعلق به مجموعه خانواده اشرفی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۸ دى ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۶ بهمن ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1138A188
  •