دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عریضه‌های همسران و خدمتکاران ناصرالدین شاه، ۱۳۳۲ تا ۱۳۳۳ ق

عریضه‌های همسران و خدمتکاران ناصرالدین شاه، ۱۳۳۲ تا ۱۳۳۳ ق

مکاتبات بالا خانم بزرگ (مراحم السلطنه)، سکینه سلطان خانم (حاجی وقار الدوله)، نوش آفرین خانم (حاجی مطبوع الدوله)، حاجی زهرا خانم، خدیجه خانم (اختر زمان)، خان زاده خانم، فاطمه سلطان خانم طهرانی، و آغا شاهزاده (همسران ناصرالدین شاه) و نصیب ملک خانم، خدیجه خانم، و سکینه خانم (خدمتکاران ناصرالدین شاه) با وزارت مالیه (محتشم السلطنه) درباره برقراری حقوقشان به صورت شهریه ماهانه (مانند سایر همسران و خدمتکاران ناصرالدین شاه) و پیشنهاد وزارت مالیه به هئیت وزرا؛ همچنین شامل عریضه‌ای به امضای قمر خانم (دختر مفتاح الملک)، نصیب ملک خانم، کوکب خانم، نوش آفرین خانم، و حاجی خانم با تأکید بر درخواست‌های قبلی خود که از طریق غنچه خانم فرستاده بودند و پاسخ‌‌های وزارت مالیه به نوش آفرین خانم مطبوع الدوله و نصیب ملک خانم مبنی بر فرستادن پیشنهاد به هئیت وزرا و درخواست جزئیات بیشتر درباره سایر خانم‌ها

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۱ شوال ۱۳۳۲ ق تا ۲۲ ربیع‌الاول ۱۳۳۳ ق
  • مجموعه ها سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • متعلق به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
  • تاریخ آپلود ۱۸ مرداد ۱۳۹۹ ش
  • آخرین ویرایش ۱۱ مهر ۱۳۹۹ ش
  • شماره سند 902A13
  •