دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه گوهرتاج خانم با نوه اش، ۱۳۴۵ ق

صلح نامه گوهرتاج خانم با نوه اش، ۱۳۴۵ ق

صلح نامه سرکارعلیه عالیه خانم [گوهرتاج]، دختر ابراهیم خان سعدالدوله، با دخترزاده خود، ابراهیم خان (با ولایت پدرش علی اکبر خان اسعدی)، بر سر سه دانگ از شش دانگ مزرعه جهان آباد واقع در ریگان جنب محمد آباد به مبلغ یکصد دینار نقد پول سفید ایرانی و یک چهاریک گندم حومه بم و شش دانگ باغ واقع در مهداب مشهور به باغ بی‌بی ضوائی که فعلاً جفت تلگرافخانه است به انضمام یک زمان میاه از میاه مهداب به مال‌المصالحه یک مثقال نبات سفید و یکصد دینار نقد رایج خزانه ایران؛ هم‌چنین در ضمن عقد مصالحه شرط شرعی شد که بعد از وفات سرکار خانم، از منافع املاک فوق اجرت نماز و روزه به مدت پنجاه سال، سالی ده ختم قرآن در ماه رمضان، قربانی و عاشوری و مخارج چهل نفر به عتبات عالیات، داده شود.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۹ ربیع‌الاول ۱۳۴۵ ق
  • ابعاد ۲۴.۵ × ۵۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها فلورا معینیان
  • متعلق به مجموعه فلورا معینیان
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۳ اسفند ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 16194A4
  •