دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه محمد عامری به همسرش آذرمیدخت، ۱۳۳۹ ش

نامه محمد عامری به همسرش آذرمیدخت، ۱۳۳۹ ش

شامل احوالپرسی از همسر و فرزندانش گلناز و غلامحسین، ابراز ناراحتی از دوری همسرش، توصیف مسافرتش از کرمان تا تهران، پرواز ناراحت تا یزد و اصفهان، استفبال دکتر وایلد و خانم در فرودگاه اصفهان، ناراحتی خانم دکتر وایلد از انصراف از تحصیل فاطمه و بازگشتش به ایران، استقبال برادرش و کیانیان از او در تهران، رفتن به شمیران و استراحت در منزلش، خرید وسایل در روز بعد، خرید برخی لوازم سفارشی توسط انیس خانم، مورد التفات بودن برادرش در دربار و حکومت، سختی مسافرت به خارج به علت سختگیری در گذرنامه، صادر شدن گذرنامه کیانیان، مراجعت استاندار کرمان، آمدن همسر و فرزندانش به تهران و بازگشت با فاطمه و فریده به کرمان، سفارش به پسرش که عاقل باشد و به حرف‌های مادرش گوش کند، سلام رساندن به حضرت علیه والده، سالار مظفر، همشیره، عزت‌الله، ناصر، روشن، دکتر بوذرجمهری، مهین، سیمین، و میرزا محمد خان، گرفتن کود از مهندس آگاه و انتقال آن به ابارق، سرزدن میرزامحمدخان به ابارق ، راین و وکیل آباد، تذکر به محمدعبدالعلی (باغبان ابارق) که سهم ارباب شاپورکیانیان را درخت بکارد و پیوند بزند، خرید جیپ استیشن، و ابراز محبت به همسرش