دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه محمد عامری به همسرش آذرمیدخت، ۱۳۳۹ ش

نامه محمد عامری به همسرش آذرمیدخت، ۱۳۳۹ ش

شامل احوالپرسی از همسرش و نگرانی بابت وضعیت مزاجی وی، توصیه به استراحت و فراغت از کارهای خیاطی و خانه، معذرت‌خواهی از ناراحتی‌هایی که برای همسرش ایجاد کرده و اینکه وی بهترین دوستش می‌باشد، سلام رساندن به غلامحسین، فریده، گلناز، و فاطمه، خبر کسالت خانم، درخواست ارسال لوازم یدکی تراکتور توسط قوام پور، جواب منفی به مطلب یک زن که همسر مرحوم سالار آن را عنوان کرده بود، ارسال خبرهای انتخاباتی و عمومی کرمان و نامه‌های فاطمه و فریده، و دلتنگی از نبود آذر