دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

علی اکبر سیاهپوش

پسر زهرا اردلان و حسین خان سیاهپوش (معتمد)؛ همسر سیرادخت سیگارودی و فرزندشان سیامک؛ نام همسر دومش توران (گیسا) میرابوتراب است و آن‌دو صاحب چهار فرزند به نام‌های وشا، مهران، مستانه (بوتیا)، و مرمروس شدند.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید