دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

علی اکبر سیاهپوش به آذرمیدخت پزشک نیا، ۱۳۱۲ ش

علی اکبر سیاهپوش به آذرمیدخت پزشک نیا، ۱۳۱۲ ش

پندنامه در مورد چگونگی رفتار و برخورد با همسر و خانواده‌اش

نمای تفصیلی

  • آفریننده علی اکبر سیاهپوش
  • تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۱۲ ش
  • ابعاد ۱۳ × ۱۹.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها یاسمن کلانتری عامری
  • متعلق به مجموعه یاسمن کلانتری عامری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۳ آذر ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۹ آذر ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 16193B3
  •