دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

نشسته از راست: هوشنگ جوانبخت (پسر بی‌بی کبری اسعد و خدا رحم جوانبخت)، بی‌بی کفایت رفیعی (دختر بی‌بی حسنی جان و میرزا محمد رفیع رفیعی)، دختربچه: مهین جوانبخت (دختر بی‌بی کبری اسعد و خدا رحم جوانبخت)، بی‌بی خاور حافظی (دختر بی‌بی کفایت رفیعی و مرتضی حافظی)؛ ایستاده از راست: داریوش جوانبخت، فریدون جوانبخت، و ناصر جوانبخت (پسران بی‌بی کبری اسعد و خدا رحم جوانبخت)

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۹ × ۶.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها شهرام و ناصر جوانبخت
  • متعلق به مجموعه شهرام و ناصر جوانبخت
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۶ دى ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15172A19
  •