دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بی بی کفایت رفیعی

دختر بی‌بی حسنی جان و میرزا محمد رفیع رفیعی، و نوه حسین قلی خان ایلخانی. او با مرتضی حافظی ازدواج کرد و فرزندانش عبارتند از: خاور حافظی، جهان حافظی، سکینه حافظی، ماه سلطان حافظی، و خدا رحم جوانبخت (حافظی)

این اطلاعات برگرفته از شجره‌نامه، توضیحات صاحبان مجموعه، و عکس‌های خانواده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید