دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بیگم سهرابی رنانی

ت ۳ ارديبهشت ۱۲۹۳ ش
و ۲ بهمن ۱۳۷۰ ش اصفهان

بیگم سهرابی رنانی، دختر خاور سلطان و محمد، همسر محمد باقری؛ آن دو صاحب شش فرزند به نام‌های شاهزاده بیگم، عباس، کریم، حبیبه، مهدی، و عبدالله بودند.

این اطلاعات از طریق خانواده و شجره نامه خانوادگی به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید