دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بیگم سهرابی

بیگم سهرابی

بیگم سهرابی رنانی، دختر خاور سلطان و محمد، و همسر محمد باقری (خاکسار)

نمای تفصیلی

 • تاریخ قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  مهر پشت عکس: عکاسی آریا، احمد آباد، [ناخوانا] ۱۲ فرعی، جنب فلکه کارون، روبروی دبستان ۱۷ دی

 • ابعاد ۱۰.۵ × ۱۵ سانتیمتر
 • مجموعه ها الهه باقری
 • متعلق به مجموعه الهه باقری
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۱۵ تير ۱۳۹۶ ش
 • آخرین ویرایش ۳۰ شهريور ۱۳۹۶ ش
 • شماره سند 15165B29
 •