دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

از راست، ایستاده در پشت: حبیبه باقری (دختر بیگم سهرابی رنانی و محمد باقری)، فاطمه طریقت (دختر حبیبه باقری و ابراهیم طریقت)، احترام باقرصاد، محترم صباغ، بیگم سهرابی رنانی (همسر محمد باقری)؛ ایستاده در جلو (کودکان)، از راست: مرضیه (دختر فاطمه طریقت و کاظم)، اعظم باقرصاد با زهره باقرصاد در بغلش. احترام، اعظم، و زهره فرزندان محترم صباغ و حاج حسین باقرصاد (پسر خواهر بیگم سهرابی) هستند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۲.۵ × ۹ سانتیمتر
  • مجموعه ها الهه باقری
  • متعلق به مجموعه الهه باقری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۵ تير ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۳۰ شهريور ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15165B26
  •