دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

گذرنامه بیگم سهرابی

گذرنامه بیگم سهرابی

گذرنامه بیگم سهرابی رنانی، فرزند محمد [و خاورسلطان]؛ متولد ۱۲۹۳، اصفهان

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۸ ارديبهشت ۱۳۷۰ ش
  • ابعاد ۱۰ × ۱۶ سانتیمتر
  • مجموعه ها الهه باقری
  • متعلق به مجموعه الهه باقری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۵ تير ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۳۰ شهريور ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15165A19
  •