دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فخر السادات (دختر میرزا موسی وکیل الرعایا)

دختر میرزا موسی وکیل الرعایا، همسر کریم خان وکیلی، مادر طلعت، غلامعلی خان، و نصرت خان

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید