دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اعلام وصول چند قباله

اعلام وصول چند قباله

فهرست اعلام وصول چند قباله متعلق به خاندان امیرقاسمی: اعلام وصول قباله مورخه ۴ ربیع الاول ۱۳۴۵ ق محمد خان به اسم کوکب السادات و دادن رسید جداگانه به او؛ قباله مورخه ۲۷ محرم ۱۳۴۷ ق فخرالسادات به اسم حاجی مهدیقلی امیرقاسمی که قباله این سهم مال محمد باقرخان امیرقاسمی است و دادن رسید جداگانه؛ و قباله مورخه ۱۸ شوال ۱۳۴۳ ق مجید خان به اسم علویه خانم و دادن رسید جداگانه؛ قباله متعلق به ابوطالب خان و دادن رسید؛ و قباله محمد خان به اسم مهدیقلی خان امیرقاسمی و دادن رسید جداگانه

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۴۳ ق تا ۱۳۴۵ ق
  • ابعاد ۱۳ × ۲۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیرقاسمی - طباطبایی وکیلی
  • متعلق به مجموعه امیرقاسمی - طباطبایی وکیلی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۸ شهريور ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 14149A1
  •