دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

ایستاده: مستخدم خانه؛ نشسته از راست: ناشناخته، فخرالسادات، مجید خان، عذرا خانم (زن طالب خان دایی)، و عیسی خان (دایی بزرگ)

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۱۱ × ۱۶ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیرقاسمی - طباطبایی وکیلی
  • متعلق به مجموعه امیرقاسمی - طباطبایی وکیلی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۴ شهريور ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ آذر ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14149A25
  •