دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

کوکب الملوک

کوکب الملوک

دختر شمس الملوک غفاری (طوبی) و محمد حسین میرزا والا (ظهیرالسلطان)

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • مجموعه ها فرناز بهزادی
  • متعلق به فرناز بهزادی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۲ فروردين ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۳ تير ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 13100A23
  •