دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فرزندان نگار خانم و احمدمیرزا یمن الدوله

فرزندان نگار خانم و احمدمیرزا یمن الدوله

عکس گروهی بچه های نگار خانم فرح الدوله و سلطان احمدمیرزا یمن الدوله. از راست به چپ: عبدالعلی میرزا، فاطمه خانم فرح السلطنه، و یحیی میرزا یمن السلطان دولتشاهی.

نمای تفصیلی

 • آفریننده آنتوان سوروگین
 • تاریخ بدون تاریخ
 • یادداشت ها

  فرح السلطنه همسر ابوالفتح میرزا سالارالدوله و بعد همسر شیخ الاسلام قزوین بود.

 • ابعاد ۱۶ × ۱۱ سانتیمتر
 • مجموعه ها معزی
 • متعلق به مجموعه خصوصی خانواده معزی
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۳۰ تير ۱۳۹۱ ش
 • شماره سند 1134D5
 •