دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بچه های نگار خانم فرح الدوله

بچه های نگار خانم فرح الدوله

عکس گروهی بچه های نگار خانم فرح الدوله و سلطان احمدمیرزا یمن الدوله. از راست به چپ: فرح السلطنه (فاطمه) همسر ابوالفتح میرزا سالارالدوله و بعد همسر شیخ الاسلام قزوین، عبدالعلی میرزا، و یحیی میرزا یمن السلطان دولتشاهی.

نمای تفصیلی

 • تاریخ بدون تاریخ
 • یادداشت ها

  طبق یادداشت پشت عکس، این عکس برای احمدمیرزا یمن الدوله به دزفول فرستاده شده بود.

 • ابعاد ۱۱ × ۶ سانتیمتر
 • مجموعه ها معزی
 • متعلق به مجموعه خصوصی خانواده معزی
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۲۶ آبان ۱۳۹۱ ش
 • شماره سند 1134D4
 •