دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

حاجیه‏ هما خانم

حاجیه هما خانم دختر شاهزاده بهاء الدوله (فرزند خازن الدوله و فتحعلی شاه قاجار) بود. او ابتدا با قهرمان میرزا ازدواج کرد. پس از مرگ او با فیروز میرزا نصرت الدوله (پسر عباس میرزا نایب السلطنه) ازدواج کرد که حاصل این ازدواج سه فرزند بود: عبدالحسین میرزا فرمانفرما، نجم السلطنه (مادر محمد مصدق) و حضرت علیا (زن مظفر الدین شاه). او در سال ۱۳۰۴ ق، یک سال پس از فوت همسرش، فیروز میرزا نصرت الدوله فرمانفرما، در گذشت و طبق وصیت خود در نجف دفن شد.

حاجیه هما خانم دختر بهمن میرزا بهاء الدوله (فرزند خازن الدوله و فتحعلی شاه قاجار) بود. او ابتدا با قهرمان میرزا عمید الدوله (از فرزندان عباس میرزا) ازدواج کرد و از او صاحب پسری به نام کیومرث میرزا شد که بعدا لقب عمید الدوله گرفت. پس از مرگ او با فیروز میرزا نصرت الدوله (پسر عباس میرزا) ازدواج کرد که حاصل این ازدواج سه فرزند بود: عبدالحسین میرزا فرمانفرما، ملک تاج نجم السلطنه (مادر محمد مصدق)، ماه سماء خانم عصمت السلطنه، و اشرف خانم سرور السلطنه (زن مظفر الدین شاه). ماه سماء خانم یا ماه سیما خانم که با پسرعموی خود عبدالعلی میرزا معتمد الدوله ازدواج کرده بود در جوانی فوت کرد. شاهزاده هما خانم در سفر حج خود نذر کرد که پس از بازگشت به تهران یک مدرسه و یک مسجد بنا کند. از این رو ملامحمدعلی را که از علمای نجف بود همراه خانواده اش به تهران آورد. پس از بازگشت به تهران در ۱۲۹۷ ق قطعه زمینی را در نزدیکی باغ پسرش عبدالحسین میرزا خرید و ساختن مسجد و مدرسه را آغاز کرد. محل این مدرسه و مسجد در محله سنگلج کوچه وزیر دفتر بود. حاجیه هما خانم پس از اتمام ساخت مدرسه و مسجد موقوفاتی نیز برای آن ها تعیین کرد. او در سال ۱۳۰۴ ق، یک سال پس از فوت همسرش، فیروز میرزا نصرت الدوله فرمانفرما، در گذشت و طبق وصیت خود در نجف دفن شد. بستن

دايرة المعارف زن ایرانی (جلد دو) به سرپرستی مصطفی اجتهادی، مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری، چاپ اول ۱۳۸۲. اتحادیه ، منصوره. زنانی که زیر مقنعه کلاه داری نموده اند. تهران، نشرتاریخ ایران ، ۱۳۸۸. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید