دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عقدنامه زیبنده سلطان خانم و غلامحسین اشرفی، ۱۳۰۸ق

عقدنامه زیبنده سلطان خانم و غلامحسین اشرفی، ۱۳۰۸ق

عقدنامه زیبنده سلطان خانم (فرزند شاهزاده ابراهیم میرزا قاجار)، مادر سکینه خانم (بانوی اشرف)، و غلامحسین اشرفی به مبلغ هزار تومان و یک جلد قرآن.

نمای تفصیلی

  • تاریخ شوال ۱۳۰۸ ق
  • ابعاد ۱۶.۵ × ۲۳ سانتیمتر
  • مجموعه ها اشرفی
  • متعلق به مجموعه خانواده اشرفی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۵ دى ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۶ بهمن ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1138A2
  •