دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

درباره حقوق عقب افتاده جمعی از زنان، ۱۳۲۷ ق

درباره حقوق عقب افتاده جمعی از زنان، ۱۳۲۷ ق

مکاتبات میان مجلس شورای ملی، مختارالسلطان از جانب نایب السلطنه (علیرضا خان عضد الملک)، و وزیر مالیه (وثوق الدوله) درباره شکایت جمعی از زنان درباره حقوق عقب افتاده دو ساله و تجمع آن‌ها در مقابل خانه نایب السلطنه؛ شامل دستور نایب السلطنه به وزارت مالیه برای پرداخت حقوق زنان، سواد عریضه زنان، و پاسخ‌ وثوق الدوله مبنی بر بی پولی و عسرت وزارت مالیه و این که پرداخت حقوق زنان منوط به توسعه در امور مالیه و حکم کلی در باب کلیه حقوق پس افتاده مردم است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۵ شعبان ۱۳۲۷ ق تا ۱۵ ذی‌الحجه ۱۳۲۷ ق
  • مجموعه ها سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • متعلق به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
  • تاریخ آپلود ۳۰ مهر ۱۳۹۹ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ ش
  • شماره سند 902A43
  •