دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سالار لشکر به نصرت الدوله

سالار لشکر به نصرت الدوله

نامه عباس میرزا فرمانفرما (سالار لشکر) به نصرت الدوله درباره سیاست کشور و مسایل مجلس شورا و بستن بودجه خصوصا ایالت فارس و ترمیم کابینه.

نمای تفصیلی

  • آفریننده عباس میرزا فرمانفرمائیان سالار لشکر
  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۶ × ۲۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها بهمن بیانی
  • متعلق به مجموعه بهمن بیانی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۳۱ مرداد ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۵ شهريور ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 31a018
  •