دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فخرالسادات و برادرانش

فخرالسادات و برادرانش

از راست: سید جواد صدودی، فخرالسادات حاج قاسم شربت دار، و سید محمد آل آقا؛ سید جواد و سید محمد برادران بطنی فخرالسادات بودند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • مجموعه ها فخرالسادات حاج قاسم شربت‌ دار
  • متعلق به مجموعه فخرالسادات حاج قاسم شربت‌ دار
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۲ اسفند ۱۴۰۰ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ ش
  • شماره سند 21217A3
  •