دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه فخرالسادات خانم و مشهدی عبدالله، ۱۳۳۲ ق

نکاح نامه فخرالسادات خانم و مشهدی عبدالله، ۱۳۳۲ ق

نکاح نامه فخرالسادات خانم، دختر آقا سید عبدالله، و مشهدی عبدالله، پسر کربلایی عبدالرحمن شیرازی ساکن تهران، با صداق به مبلغ صد و ده تومان و یک جلد قرآن؛ مبلغ سی تومان واصل و هشتاد تومان باقی مانده در ذمه داماد است؛ شاهدان عقد: حاج عباسقلی سهم الملک بیات اراکی و نصرت الله

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۰ ربیع‌الاول ۱۳۳۲ ق
  • ابعاد ۱۸ × ۲۴.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها فخرالسادات حاج قاسم شربت‌ دار
  • متعلق به مجموعه فخرالسادات حاج قاسم شربت‌ دار
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۲ اسفند ۱۴۰۰ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ ش
  • شماره سند 21217A1
  •