دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس خانوادگی

عکس خانوادگی

از راست نشسته: نفر سوم لیلی (فیروزدخت) فیروز و نفر چهارم فاطمه ‏‌خانم عزت الدوله؛ ردیف عقب از راست: نفر دوم عباس میرزا فرمانفرمائیان سالار لشکر و نفر پنجم محمد حسین میرزا فیروز؛ بقیه ناشناخته هستند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۴۷ یا ۱۳۴۸ ق
  • مجموعه ها عزت الملک فرمانفرمائیان
  • متعلق به مجموعه عزت الملک فرمانفرمائیان
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۹ آذر ۱۴۰۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۱ اسفند ۱۴۰۱ ش
  • شماره سند 20215A6
  •