دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

از راست: سعیده فرمانفرمائیان، گوهر ملک فرمانفرمائیان، عزت ملک فرمانفرمائیان، شاهرخ فیروز، ناشناخته، ابو البشر میرزا، لیلی (فیروزدخت) فیروز، و ناشناخته

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۴۶ یا ۱۳۴۷ ق
  • مجموعه ها عزت الملک فرمانفرمائیان
  • متعلق به مجموعه عزت الملک فرمانفرمائیان
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۹ آذر ۱۴۰۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۱ اسفند ۱۴۰۱ ش
  • شماره سند 20215A5
  •